Procesbooster

U heeft een product of proces waar u een verbetering in gerealiseerd wilt zien. U heeft daarbij behoefte aan een ‘steen in de vijver’ die zorgt voor beweging. Vivatec kan dit startpunt voor u bieden.

Oplossing

Het startpunt voor verbetering

In een halve dag heeft u een startpunt voor de verbetering van uw product en/of proces. Dit doen we door middel van een ideation sessie met uw mensen.

Randvoorwaarde

De aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat de innovatiekracht in uw mensen aanwezig is en ontketend kan worden!

Ons eerste gesprek

In een eerste gesprek bepalen we het doel en de samenstelling van de groep. Met deze groep gaan we een Ideation sessie van 3 uur plannen.

Tijdens de ideation

Hier zal rondom het onderwerp veel opgeschreven en geordend worden. We zullen luisteren naar uw ideeën en dit vertalen in een advies: een initiële ideation screening.

Afsluiting

We sluiten dit traject af met een evaluatie waarin we vooruit kijken naar hoe de ideeën verder vormgegeven kunnen worden in uw organisatie.

De randvoorwaarden aanscherpen om doelen te behalen.

De omgeving creëren waardoor ieder mens in een organisatie de vrijheid voelt om zijn creatieve en innovatieve ideeën vorm te geven ter verbetering van de organisatie.

Meer over vivatec
Vertrouwen

Waarom Vivatec voor u

Innovatie is beweging die start met een idee. Ieder mens binnen een organisatie heeft ideeën die betrekking hebben op de organisatie. Deze kracht van de mensen in uw organisatie willen wij ontketenen. Samen op zoek naar deze ideeën die uw organisatie in beweging gaan brengen. Sleutel voor beweging zijn mensen proces en techniek.

Vernieuwing brengen binnen uw organisatie

Het verbinden van de juiste mensen

Het realiseren van gestelde doelen

Planmatig en gestructureerd

Met humor

Vraag vrijblijvend advies aan.

Kantoor

Vlijtseweg 128a
7317 AK Apeldoorn

Telefoon

06 12 33 0814

Mail

info@vivatec.nl
×